(solskin som skinner i regnvejrsvejr og regnvejr som regner i sol.)

mandag

Fem skrev et digt:

varm smerten i solen
tikker verden i tid?
hvordan skal jeg finde
ud af samvittighed?
stolen i ståstand
som måger over småland
alting er lyd

skrev de

Ingen kommentarer:

i gamle dage

you dont nomi / i do pictures